Standardní pravidla boje FAS

verze 2.0 z října 2004

Úvod

Tato pravidla vznikla vzájemnou dohodou organizátorů dřeváren. Jejich smyslem je sjednotit herní systémy tak, aby si je hráči snáze zapamatovali a zvykli si na ně. Všechna níže uvedená pravidla platí, "pokud pravidla konkrétní hry nestanoví jinak".

Zbraně

U každé zbraně se rozměrem myslí nejdelší naměřitelná délka. Které druhy vyjmenovaných zbraní smí hráč používat, závisí na konkrétní hře. Jediná dovolená kombinace zbraní je jednoruční zbraň a štít.

Dále zmíněné typy zbraní se považují za nestandardní a běžně nepovolené, nechť se však sjednotí:

Materiál

Bezpečnost

Žádná část výzbroje nesmí mít ostrou hranu, špičku či uvolněnou součást. Nesmí se bojovat zlomeným mečem.

Všechny zbraně schvalují organizátoři, případně je zkouší na majitelích. Každá zbraň může být kdykoliv organizátory zakázána bez udání důvodů. Obzvláště přísně se kontrolují střelné zbraně.

Soubojový systém

Životy

Hraje se na životy. Každý hráč si svoje životy počítá. Základní počet životů závisí na konkrétní hře a zpravidla nesmí být překročen. Každý platný zásah ruční zbraní, vrhací zbraní nebo šípem ubere zasaženému jeden život. Při ztrátě posledního života postava umírá.

Platné zásahové plochy

Všechny zásahové plochy jsou rovnocenné.

Neplatné zásahové plochy

Zásahy

Každý úder musí být veden se zřetelným nápřahem. Každý úder musí být bržděný, rána nesmí dopadnout plnou silou. Úder, který skončí jak v platné, tak v zakázané zásahové ploše, je vždy neplatný. Nesmí se bodat. Obouruční zbraň (délka 110 cm) je třeba při doseku držet obouruč. Hole a topora sekyr zásah nezpůsobují. Zásah šípem platí pouze bambulí a pokud šíp dál nepokračuje v letu. O platnosti zásahu rozhoduje nakonec vždy zasažený.

Uznání zásahu musí zasažený nahlas ohlásit heslem "Zásah" či jakýmkoliv jeho ekvivalentem podle pravidel konkrétní hry. Zásah, který zraňuje za více než jeden život (kouzlo, jed ) ohlašuje útočník heslem "Za dva", "Za tři" apod.

Od jednoho protivníka nemůže hráč dostat více zásahů současně (tedy rychle za sebou) - po každém platném zásahu si musí zasažený co nejrychleji odečíst (dle konkrétních pravidel) příslušný počet životů. Během této doby jej nikdo nemůže zranit (on sám se také nesmí zapojovat do hry). Poté se musí znovu zapojit do boje a je opět zasažitelný. Tato prodleva by neměla být delší než pár vteřin. Zásahy vedené současně několika protivníky se řeší podle pravidel konkrétní hry. Při souseku jsou zraněni oba soupeři.

Při boji se nesmí

Při boji se smí zachytit (ale ne delší dobu držet) předloktí útočníka u ruky držící zbraň, jílec meče nebo topor sekery či palice.

Bezpečnost

Při boji musíte neustále hlídat záda svého protivníka a v případě hrozící kolize (strom, prudký svah, ležící mrtvola) souboj přerušit. V případě jakéhokoliv bolestivého zásahu (zejména do hlavy) má zasažený právo přerušit na potřebnou dobu souboj! V případě zranění protivníka mu musíte okamžitě poskytnout veškerou potřebnou pomoc, dokud se mu nedostane kvalifikovaného ošetření! Na nebezpečných místech nebo potmě je boj všeho druhu zcela zakázán!

Mrtvoly

Kdo má nula životů, je mrtvý a nesmí se nijak zapojovat do hry (ani hovorem). Musí si dát meč (či jinou svou zbraň) za hlavu a přesune se na bezpečné místo.

[ZPĚT]