Summary


Náhodné procházky po Praze

K semináři IPS patří i noční procházky po Praze. Zde se domlouvají. Zváni jsou všichni účastníci semináře a bytosti spřízněné s Matfyzem.

To contact the list owners, use the following email address: nahodne-prochazky-owner@ucw.cz

You have to login to visit the archives of this list.


Subscription / Unsubscription

To subscribe or unsubscribe from this list, please log in first. If you have not previously logged in, you may need to set up an account with the appropriate email address.

Log In


You can also subscribe without creating an account. If you wish to do so, please use the form below.