Žij a nech zemřít

Ted Jones

nepřesně a s chybami přeložil Azrik

Hraní

Realistické zabíjení
Pro zvýšení dojmu síly a průraznosti se pokuste používat tlačené seky a chvíli zbraní následovat pohyb soupeře. Po úspěšném zásahu z něj s gustem zbraň zase vytáhnete, budí to dojem síly a agresivity. Důležitý je i výraz obličeje. Lehké ráně může správná grimasa udělit dojem agresivity, stejně jako mimoděčné zachrochtnutí či výkřik. Rána na plocho (zbraň otočte až těsně před dopadnutím rány) vám umožní udělit výrazněji vypadající ránu, aniž byste protivníka zranili. Taktéž je dobře používat široké rozmachy. Pokud je to možné, doražte svoji obět, budí to zdáni divokosti. Při doražení do nepřítele jemně strčte, pomůže mu to vzbudit dojem odpovídající reakce na zásah. Přidržte si ho, abyste ho mohli pořádně podříznout. Pomožte jeho nerozhodnosti při reakci na vaši ránu doražením.
Realistické umírání
Pokud vás zásah překvapí, nestůjte jako pařez a nehledejte si hezké místečko na padnutí. Hrajte zásah i když si myslíte, že už je příliš pozdě. Pokud zaznamenáte zásah až po několika vteřinách a nereagujete okamžitě, nemějte obavy. Zahrajte omráčení, sesuňte se na kolena, křičte a zemřete. To je skutečná a celkem běžná reakce na velký šok. Pokud máte jen trochu chuť, křičte. Málokdo má tolik sebekontroly, aby zemřel důstojně poté, co byl vykuchán. Zemřete hlasitě a neuspořádaně. Nemusíte se snažit zemřít příliš rychle a jasně. Pokud jste přiměřeně zraněn, převalujte se okolo s hlasitým sténáním (to vám mimo jiné umožní shlédnout zbytek bitvy). Vyvarujte se ale hrdinských útoků na bojující, či vstávání a potácení se okolo. Pokud jste byli složeni obyčejně a nudně, máte teď příležítost nechat se od nepřítele dramaticky dorazit. S lehkými zraněními utečte a ošetřete (ovažte) si je. Nebo se jen pokuste utéct, skrýt se, přežít, ... Buďte realističtí. Silně morálně založení jedinci, jimž čest nedovolí prchnout, mohou nevnímat osudová zranění, stát se “berserkry” a nechat se od nepřátel doslova rozsekat na kusy. Každopádně toho ale NEZNEUŽÍVEJTE, prostě jen zemřete velkolepěji. S vážným, ale nikoli smrtelným zraněním se pokuste odplazit z bitvy - pomalu a jemně. Nebo se schánějte po knězi či kamarádovi, případně zemřete v jejich náručí.

Shrnutí

Zranění hlavy
Zmateně se chvíli potácejte a pak se složte. Poté se buď proberte, nebo zemřete.
Smrtelné zranění hlavy
Prudce škubněte nebo otočte hlavou ve směru rány a nechte své tělo volně ji následovat. Jednou, dvakrát sebou škubněte a vydechněte.
Zranění hrudníku
Hoďte sebou dozadu (nebo ve směru rány) poté padněte a odplazte se opodál s extrémně těžkým dechem a častým kašlem a chroptěním. Příliš nekřičte, šetřte dech. Najděte si klidnější místo a tam si sedněte (nelehejte si) a pokuste se vzpamatovat nebo zemřete. Mnoho lidí s dýchacími potížemi zachvacuje panika.
Smrtelná zranění hrudníku
Stejné jako výše, ale nepokoušejte se dostat pryč. Jen těžce dýchejte a pak hlasitě dodělejte na místě, kam jste dopadli.
Zranění břicha
Ta jsou zvláště ošklivá, agónie na hodiny. Vnitřnosti vyhřezlé z velkých děr většinou znemožní člověku rozumný nadhled. Mnoho lidí se bezvýsledně hrabe ve svém zranění, ostatní panikaří. Někteří prosí o pomoc, jiní o doražení. Obecně se takto umírá několik hodin či dokonce dnů. Buďte velmi hluční a nepokoušejte se hýbat, pokud to není absolutně nutné.
Smrtelná zranění břicha
Stále velmi bolestivá, ale spojena s velkou ztrátou krve, proto smrt přichází mnohem dříve. Hrajte jako při zranění, ale zemřete do 3-10 minut.
Zranění nohy
Hoďte sebou dozadu nebo padněte přímo dolů, poté se pokoušejte odplazit využívajíce hlavně nezraněnou nohu. Pokuste se zranění ošetřit (ovázat) a potom se buď vraťte do pole nebo se pokuste utéct. To závisí na druhu zranění a vaší morálce. Sténejte a řvěte dokud nohu nezavážete a příležitostně i poté.
Zranění ruky
Prchněte za bitevní lini, ošetřte (ovázejte) si zranění a pak se vraťte do boje používaje jen zdravou končetinu nebo prchněte. Bolestivě křičte. Můžete realisticky upustit, co právě v zasažené ruce držíte, ale upuštění zbraně je nezodpovědné a upuštění štítu není vždy možné.
Ztráta krve z vážného zranění zahrnujícího zlomeniny
V tabulce níže udává první číslo množství krve (v dvanáctinách celkového množství) normálně ztracené. Druhé číslo udává další množství, které může být ztraceno. Přidejte jednu dvanáctinu za každou otevřenou zlomeninu, rozsáhlejší či hlubší zranění, nebo pokud jde o první zranění. Každá ztráta přes čtyři (4/12 z celkového množství) vyžaduje okamžitou transfúzi. Ztráta přes šest dvanáctin vede téměř jistě k bezvědomí a nenahrazená k smrti.
hrudník 3 (+9)
slezina nebo játra 3 (+9)
pánev 3 (+9)
rameno 2 (+2)
paže 1 (+1)
loket 1 (+2)
předloktí 1 (+1)
zápěstí 1/2 (+1/2)
stehno 3 (+3)
lýtko 2 (+2)
kotník 1 (+1)

Zpět