Warwick University campus Prague Castle and Charles Bridge Petrov hill in Brno


University level teaching

Textbooks, lecture notes

Activities promoting computer science to high school students

Papers promoting computer science and mathematics (mostly targeted to high school students and teachers)

  1. J. Kára, D. Kráľ, M. Mareš: Recepty z Recepty z programátorské kuchařky Korespondenčního semináře z programování - I. část (in Czech), Rozhledy matematicko-fyzikální 80(1) (2005), 26-33.
  2. D. Kráľ, M. Mareš, T. Valla: Recepty z Recepty z programátorské kuchařky Korespondenčního semináře z programování - II. část (in Czech), Rozhledy matematicko-fyzikální 80(2) (2005), 25-35.
  3. D. Kráľ, M. Mareš, M. Straka: Recepty z Recepty z programátorské kuchařky Korespondenčního semináře z programování - III. část (in Czech), Rozhledy matematicko-fyzikální 80(4) (2005), 31-40.
  4. D. Kráľ, M. Mareš, M. Straka: Recepty z Recepty z programátorské kuchařky Korespondenčního semináře z programování - IV. část (in Czech), Rozhledy matematicko-fyzikální 82(1) (2007), 22-35.
  5. T. Kaiser, D. Kráľ, R. Škrekovski: Diskrétní modely pro přiřazování frekvencí v bezdrátových sítích (in Czech), Inovační podnikání & transfer technologií 3 (2008), appendix Transfer technologií, IV-V.
  6. D. Kráľ: Mezinárodní olympiáda v informatice IOI 2008 (in Czech), Rozhledy matematicko-fyzikální 84(1) (2009), 58-61.
  7. D. Kráľ: Informatická olympiáda v České republice (in Czech), in: Hovory s informatiky (H. Klímová, D. Kuželová, J. Šíma, J. Wiedermann, S. Žák, eds.), 2012, 49-56.